Tomorrow's picture: Supernova Remnant and Neutron Star [ http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/...