REFINE 

Browse All : Vostok 3

1-2 of 2
Nikita Khrushchev at Simferpol Control Center
Nikita Khrushchev at Si...
Soviet People-Cosmonaut...
08/1962
Sergey N. Khrushchev
 
NASA Center Headquarters
Cosmonaut Pavel Popovich During Vostok 4 Flight
Cosmonaut Pavel Popovic...
Soviet People-Cosmonaut...
08/1962
 
NASA Center Headquarters
1-2 of 2